Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Relatief

De notennamen van het relatief systeem zijn:

do, re, mi, fa, so, la, ti.

Het relatief systeem kun je op elke gewenste hoogte gebruiken. De namen van dit systeem geven geen vastgestelde toonhoogte aan.

Wat wel vastligt, is bijvoorbeeld de toonafstand in hoogte van do naar re. Die is altijd even groot, ook al kun je beide tonen samen op elke hoogte laten klinken.

Bij het relatief systeem ligt dus de ‘relatie’ tussen de tonen vast, d.w.z. de afstand in hoogte tussen de verschillende tonen. Maar het systeem als geheel kan op elke hoogte die je maar wilt.Overzicht relatief systeemAfstanden

De afstand –het verschil in hoogte– tussen do-re, re-mi, fa-so, so-la, la-ti is altijd een hele afstand.
De afstand mi-fa en ti-do is altijd een halve afstand (zie overzicht relatief systeem).Sprongen

Hoe groot is de afstand van do omhoog naar mi?
Van mi omhoog naar so?
Van ti omlaag naar re?
Van fa omlaag naar la?

<inhoudsoverzicht>Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).