Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Transponeren en moduleren

Met transponeren verander je de volledige hoogte van een muziekstuk. In plaats van in e kl.t. klinkt een muziekstuk bijv. in g kl.t., de tonica is niet langer e maar g.

Maar de toonsoort kan ook veranderen tijdens een muziekstuk. In het begin is bijv. de c tonica, even later is dat de g en op het einde weer de c. Je hebt dan twee modulaties gehoord.

In sommige liedjes met veel herhalingen kan moduleren ervoor zorgen dat melodieën minder snel vervelen: je gaat bij (elke) herhaling een halve toon hoger. Moeilijk om te spelen, maar het werkt wel.Modulatie naar de gelijknamige toonsoort

Hieronder zie je twee voorbeelden van een modulatie naar de gelijknamige toonsoort.

Modulatie naar de parallelle toonsoort

Hieronder zie je twee voorbeelden van een modulatie naar de parallelle toonsoort:

Transponeren van modulaties

Het transponeren van een modulerend muziekstuk is altijd moeilijk. Er zijn twee mogelijkheden.

1. Modulaties kunnen genoteerd zijn met (meerdere) toevallige voortekens. Hoe je dan moet transponeren is besproken op de webpagina 'Transponeren'.

2. Als modulaties genoteerd zijn met het veranderen van de vaste voortekens vooraan de balk, stel dan na de vastgestelde modulatie de nieuwe tonica vast en volg de aanpak zoals beschreven op de webpagina 'Transponeren'.<inhoudsoverzicht>
Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).