Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Snelheid van de beweging

Tempo is de snelheid waarmee de muziek beweegt. Tempo kun je meten door te tellen op de muziek. Vervolgens stel je vast hoeveel tellen er in een minuut gaan.Tempotermen

Meestal bepaal je het tempo van een muziekstuk op je gevoel. Dan gebruik je woorden als snel, langzaam, rustig, enz. Omdat Italiaans sinds eeuwen de voertaal van de muziek is, zul je vaak de volgende woorden tegenkomen:

largo = breed, (zeer) langzaam

adagio = langzaam

andante = gaande, rustig lopend tempo

allegro = snel (letterlijk: vrolijk)

presto = (zeer) snel
<inhoudsoverzicht>Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).