Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Ritme is overal

Wat is ritme eigenlijk?

Ritme zien en voelen we overal om ons heen:
het ritme van dag en nacht,
het ritme waarmee de seizoenen elkaar afwisselen,
het ritme van eb en vloed,
het ritme in al onze bewegingen.




Ruimte en tijd


Bouwkunst probeert greep te krijgen op de oneindig grote ruimte. Muziek probeert iets te doen met de vluchtige, ongrijpbare en onbegrensde tijd.

Zonder tijd is muziek ondenkbaar. Muziek geeft een paar minuten uit die ongrijpbare, onbegrensd lange tijd een zekere opbouw, een zekere inhoud mee. Daarin speelt ritme een belangrijke rol.

Ritme ervaar je dus alleen als de tijd verstrijkt. Ritme geeft invulling aan de tijd.








Afwisseling

Ritme maak je met tonen van verschillende lengte. Ritme ervaar je doordat kortere en langere tonen elkaar afwisselen.






<inhoudsoverzicht>




Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).