Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Indeling

Wat betekent het als iemand geen maat weet te houden? Men bedoelt meestal dat de persoon in kwestie te snel of te langzaam gaat. Het gaat dus eigenlijk over tempo.

Maar, wat is dan maat precies? Iemand speelt het volgende op een trom:

Alle tonen duren even lang en klinken even sterk. Als je zeker wilt weten dat ze even lang en even sterk zijn, kun je er ook een metronoom voor gebruiken.

Al luisterend, krijg je nu onwillekeurig de neiging de volgende indeling in tweeën te maken:

Je hoort als het ware tik-tak, tik-tak, tik-tak, of één-twee, één-twee, één-twee. Een indeling in tweeën. De eerste tik lijkt harder, krijgt accent, de tweede niet.

Je kunt ook deze indeling horen:

Je hoort dan een indeling in drieën. De eerste van de drie heeft het accent.Het accent

Om muziek te laten klinken heb je tijd nodig. Zonder tijd geen muziek. Zoals je een uur kunt verdelen in minuten, zo kun je muziek verdelen in maten. Dat doe je met behulp van het accent. De eerste tel van een maat heeft altijd het accent. Zo kun je horen wanneer een nieuwe maat begint.
In de meeste muziekstukken hebben alle maten evenveel tellen, bijv. steeds twee tellen per maat of steeds drie tellen per maat. Als je dus hetzelfde tempo aanhoudt, dan duren alle maten in een muziekstuk even lang. Of niet?
<inhoudsoverzicht>

Het accent

Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).