Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Herhaling van ritmische motieven

Een ritme kan steeds herhaald worden en zo de basis vormen van een stuk muziek. Je zou kunnen zeggen dat het betreffende ritme model staat voor de hele compositie. Een afgerond, kort ritme noem je ritmisch motief.
Popmuziek werkt veel met vaste, ritmische motieven die steeds herhaald worden. Maar ook andere muzieksoorten kennen dit verschijnsel. Het is al eeuwen oud.De werking

Het steeds maar herhalen van een bepaald ritme heeft een heel eigen werking. Welke werking hangt af van het soort ritme, maar ook van het gekozen tempo. Hieronder staan enige ritmische motieven in vierkwartsmaat.

Komen de bovenstaande, ritmische motieven je bekend voor? Weet je ook bij welke muziekstijl ze horen? Beschrijf de ritmes eens, in welke omgeving zouden ze kunnen klinken? Wat voor uitwerking hebben ze?Ostinato

Als een bepaald ritmisch motief steeds herhaald wordt, spreek je van een ostinato. Het gebruik van ostinato’s vind je al in Middeleeuwse muziek. Inheemse muziek uit Afrika bevat vaak een scala aan ostinato’s van ritmische motieven.

Maak hieronder zelf een aantal ritmische motieven die kunnen dienen als een ostinato.


________________________________________


________________________________________


________________________________________


________________________________________


<inhoudsoverzicht>Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).