Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Opvullen

In een lied zingt of speelt de solist meerdere zinnen. Die sluiten echter niet naadloos op elkaar aan. De meest directe oorzaak is de noodzaak van ademhalen. Hier zien de begeleidende instrumenten hun kans. Ze gebruiken de ontstane ruimte. Vooral de drummer vult deze graag op. Het zijn de plaatsen waar een ritmisch ostinato wordt doorbroken. Het ritme verandert, wordt ‘dichter’ (meer kleinere notenwaarden) en de klank wordt vaak voller: de drummer gebruikt juist hier andere en meerdere onderdelen van het drumstel. De ‘lege’ ruimte wordt opgevuld. Dit heet fill-in. Bijna elk popnummer kent dit verschijnsel.

Hieronder zie je hoe je een ritmisch motief dat je steeds herhaalt, kunt onderbreken met een fill-in. De puntjes aan het einde van de regel betekenen: herhalen.

Probeer zelf eens bij een aantal ritmische ostinato's een fill-in te improviseren (=al spelend verzinnen).

<inhoudsoverzicht>Fill-inBovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).