Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Minstens twee tellen

Een maat ontstaat doordat de ene tel wel accent heeft en de volgende tel of tellen niet. Een maat bevat dus altijd tenminste twee tellen. De noot die men één tel laat duren, is in de meeste gevallen de kwartnoot.Tweekwartsmaat

Als de maten in een muziekstuk steeds twee tellen bevatten, dan noem je de beweging die je ervaart tweedelig. Als de kwartnoot daarbij één tel duurt, dan heet deze maatsoort tweekwartsmaat.

Voor het noteren van tweekwartsmaat gebruik je de cijfers twee en vier:

Een maatsoort noteer je aan het begin van een muziekstuk.

Als je waardestrepen gebruikt in plaats van vlaggetjes, zie je duidelijk wat samen één tel vormt. De rechtopstaande strepen die de maten van elkaar scheiden heten maatstrepen. Tussen twee maatstrepen staat steeds één maat. De dubbele streep aan het einde van de regel betekent: einde. Hoeveel maten bevat bovenstaand voorbeeld in tweekwartsmaat?Noteer hier zelf een ritme in tweekwartsmaat:

Twee- en driedelig

Driekwartsmaat

Als de maten in een muziekstuk steeds drie tellen bevatten, dan noem je de beweging die je kunt ervaren driedelig. Als de kwartnoot daarbij één tel duurt, dan heet deze maatsoort driekwartsmaat.

Zo noteer je deze maatsoort:

Een ritme in driekwartsmaat:

Noteer nu zelf een ritme in driekwartsmaat.Drie-achtstemaat

Als je de achtste noot kiest als teleenheid, dan ziet het notenschrift er heel anders uit. Vergelijk de notatie hieronder maar eens met het laatste notenvoorbeeld hierboven.Noteer hieronder zelf een ritme in drie-achtstemaat.Enkelvoudig

Als een maatsoort niet meer dan twee of drie tellen bevat, dan klinkt er één accent: op de eerste tel. Maatsoorten met één accent heten enkelvoudig.

Tweekwartsmaat is een tweedelige, enkelvoudige maatsoort. Driekwartsmaat is een driedelige, enkelvoudige maatsoort. En drie-achtstemaat?Enkelvoudig<inhoudsoverzicht>Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).