Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Het uiten van gevoelens

Als je verlegen bent, dan praat je niet zo makkelijk hard en duidelijk. En wanneer je kookt van woede, breng je dat gevoel meestal niet zachtjes fluisterend onder woorden.
Waarom weet de een jou wel te boeien met zijn verhalen en de ander niet? Komt dat alleen door de inhoud? Beslist niet! Waardoor dan wel? Het heeft te maken met het gebruik van verschillen in sterkte, in hoogte, in het veranderen van je stemgeluid (klankkleur), in timing: net iets sneller, net even wachten. En dat alles gebruik je zó, dat de juiste gevoelens overkomen: de gevoelens die horen bij het verhaal. Dit heet expressie. Expressie is voordracht, de manier waarop je gevoelens tot uitdrukking brengt.
Je zult begrijpen dat expressie een belangrijke rol speelt in de muziek. Het is het verschil tussen dorre noten en boeiende muziek. Daarvoor is niet alleen de klank belangrijk, maar ook je lichaamstaal, je houding, je persoonlijke uitstraling.
Dynamiek is in de muziek een van de belangrijkste expressiemiddelen. Probeer het maar uit!


<inhoudsoverzicht>
Expressie

Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).Dorre noten