Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Beweging

Waarom is vierkwartsmaat de meest gebruikte maatsoort in jazz en pop? Vierkwartsmaat geeft een andere beweging en een ander gevoel dan bijvoorbeeld driekwartsmaat. Je kunt op beide maatsoorten prima dansen, maar de dans ziet er dan wel heel anders uit! Je kent hier vast voorbeelden van.

Vooral bij vierkwartsmaat kun je die beweging muzikaal nog eens een extra duwtje geven. Maar hoe?


Tegenaccenten

In vierkwartsmaat heeft de 1e tel het hoofdaccent, de 3e tel het nevenaccent. De 2e en 4e tel zijn niet beklemtoond.

Hier ligt een mooie taak. Wie zou niet graag dwars tegen dit strakke schema in spelen? Elke drummer!Vol overgave en vaak onafgebroken slaat een drummer tegenaccenten op de 2e en 4e tel. Dit heet after beat.
Let wel: de maataccenten blijven gewoon op de 1e en 3e tel, daar zorgen de zang en andere instrumenten wel voor. De maataccenten op de 1e en 3e tel zijn namelijk zo sterk in de muziek verankerd, dat geen drummer ze aan kan, hoe hard hij ook op de 2e en 4e tel slaat.

Een drummer geeft de after beat meestal op de snaartrom, soms op andere onderdelen van het drumstel. Natuurlijk kan ook een ander instrument de after beat laten horen, bijvoorbeeld een gitaar.After beat en beweging

Door de opeenvolging van accenten en tegenaccenten werkt after beat sterk op de beweging. Een kenmerk van after beat is: het klinkt altijd een aantal maten achter elkaar op dezelfde manier.

Contretemps

Een ander woord voor after beat is contretemps. In jazz- en popmuziek is after beat echter de gebruikelijke term.After beat midden in de tel

After beat kan ook midden in een tel klinken. Je weet dat in vierkwartsmaat geen accent klinkt op de 2e en 4e tel. Toch heeft het begin van een tel altijd nog meer nadruk dan het midden van een tel. Dat geldt dus ook voor de 2e en 4e tel. Vandaar dat je dit ook als after beat ervaart:
Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).
<inhoudsoverzicht>
___________________________________________