Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Andere notatievormen

Grafisch komt van het Grieks en notatie van het Latijn. Beide woorden komen er op neer dat je iets opschrijft. Met muzieknotatie denkt bijna iedereen aan het vertrouwde notenschrift op de vijflijnige balk. Toch is het niet de enige notatievorm. Vanaf de 20e eeuw gebruiken sommige componisten ook andere notatievormen: vierkanten, ruiten, driehoekjes, punten, cirkels, allerlei lijnen, enz. Er ontstaat een voorstelling die je moet vertalen in muziek, je noemt dit grafische notatie.

Luisterschema

Grafische notatie kun je zelf ook gebruiken om snel even met lijntjes het hoogteverloop van een melodie te noteren, of de duur van tonen in een ritme. Een veel gebruikte vorm van grafische notatie in het muziekonderwijs is het luisterschema. Daarin zie je de opeenvolging van melodieën, hoe deze elkaar afwisselen, het dynamisch verloop, enz. Kun je uit onderstaand luisterschema opmaken hoe het muziekstuk is opgebouwd? Waar klinken bijv. herhalingen?<inhoudsoverzicht>Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).