Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Doel

Het doel van het boek
Muziek, kort en bondig
geschreven door
Paul Bronkhorst
is het aanbieden van
basisleerstof over maat, ritme, tempo en het notenschrift.Vrij gebruik, als...

U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang)._________________________________________________________________
Inhoud van het boek


Muziek, kort en bondig
Auteur: Paul Bronkhorst
Tekeningen: Pim Salland

Inhoud

Inleiding


Hoofdstuk I
Met dynamiek en met expressie

Dynamiek en volume
-sterkte
-dynamiek en volume
-overgangs- en terrassendynamiek
-dynamische termen en tekens


Expressie
-het uiten van gevoelens


Hoofdstuk II
Ritmisch, in de maat en in tempo

Notenwaarden
-de vorm
-de verbindingsboog
-de punt
-overzicht
-verdelingen
-tellen


Maat
-indeling
-het accent


Enkelvoudige maatsoorten
-minstens twee tellen
-tweekwartsmaat
-driekwartsmaat
-drie-achtstemaat
-enkelvoudig


Samengestelde maatsoorten
-hoofd- en nevenaccent
-vierkwartsmaat
-vijfkwartsmaat
-eerst drie, dan twee
-zesachtstemaat
-zeven of meer tellen


Rusten
-even niet

Tempo
-snelheid van de beweging
-tempotermen


De metronoom
-aantal tellen per minuut

Maatwisseling
-veranderen van maatsoort

Opmaat
-onvolledige maat

Triool
-een verdeling in drieën

Ritme
-ritme is overal
-ruimte en tijd
-afwisseling


Overzicht ritme, maat en tempo
-veranderen
-overzicht


After beat
-beweging
-tegenaccenten
-after beat en beweging
-contretemps
-after beat midden in de tel


Syncope
-maat en ritme
-syncope
-de genoteerde syncope
-een hele tel eerder
-een halve tel eerder
-syncopes ervaren
-syncopische ritmes
-syncopes in jazz en pop


Ritmische motieven & ostinato's
-herhaling van ritmische motieven
-de werking
-ostinato


Break & stop time
-benadrukken solist
-onderbreking


Fill-in
-opvullen


Hoofdstuk III
Op de hoogte

Muzikale dimensies
-duur
-hoogte
-sterkte
-kleur
-boventonen en klankverloop
-vier elementen


Het relatief systeem
-relatief
-afstanden
-sprongen


Het absoluut systeem
-absoluut
-afstanden
-toonladder


Vals en zuiver
-zuiver zingen
-verkeerd vals
-vals en zuiver


De vijflijnige balk
-notenschrift
-de vijflijnige balk
-lijntjes
-de g-sleutel
-hulplijntjes
-de f-sleutel
-de g- en f-sleutel samen


Melodie
-één melodie
-twee melodieën


Akkoord
-samenklank

Tussentonen
-hele en halve afstanden
-tussentonen en stamtonen
-twee namen voor één tussentoon
-het volledige toetsenbord
-geen tussentonen, geen stamtonen


Notatie tussentonen
-kruis en mol
-het herstellingsteken
-notatieregels voortekens


Veel voorkomende notaties
-inleiding
-de verbindingsboog
-eenstemmigheid
-tweestemmigheid
-herhalingstekens
-prima volta, seconda volta
-da capo al fine
-dal segno
-coda


Articulatie
-articulatie in taal en muziek
-legato
-portato
-non legato
-staccato
-afwisseling


Octaafgebieden
-indeling in octaven
-digitaal
-ottava


Intervallen
-afstand in hoogte
-verticaal en horizontaal
-grote terts, kleine terts


Toonsoorten in grote terts, verhogingen
-afstanden relatief systeem
-grote-tertstoonladder
-afstanden absoluut systeem
-afstanden relatief en absoluut systeem
-de toonsoort C gr.t.
-een andere hoogte: de do op g
-de toonsoort G gr.t.
-toevallige voortekens
-grote-tertstoonladders, verhogingen


Toonsoorten in grote terts, verlagingen
-een andere hoogte, de do op f
-de toonsoort F gr.t.
-grote-tertstoonladders, verlagingen


Toonsoorten in kleine terts
-kleine-tertstoonladder
-de toonsoort a kl.t.
-kleine-tertstoonladders, verhogingen
-kleine-tertstoonladders, verlagingen
-harmonische en melodische kl.t.t.
-majeur en mineur
-gelijknamige en parallelle toonsoorten


Transponeren
-omvang
-transpositie
-toevallige voortekens en transpositie


Moduleren
-transponeren en moduleren
-modulatie naar de gelijknamige toonsoort
-modulatie naar de parallelle toonsoort
-transponeren van modulaties


Toonladder en tonaliteit
-een geordende reeks
-basistonen
-chromatisch
-tonaliteit
-atonaliteit
-seriële muziek
-aleatorische muziek


Grafische notatie
-andere notatievormen
-luisterschema


Middeleeuwse toonladders
-bijzondere ladders
-de ladders van Glareanus
-finalis


De toonladder in andere culturen
-pentatoniek
-penatoniek: slendro en pelog
-raga
-zigeunerladder
-lydomixolydisch
-bluestoonladderTempotermenExpressie

_________________________________________________________________