Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Sterkte

Muziek kan zachtjes klinken, maar ook heel hard. Je hoort één blokfluit stilletjes en alleen, of je ervaart het overweldigende geluid van een vol orkest met 120 instrumenten. Je luistert naar een kleuter die zachtjes een liedje zingt of je trilt helemaal mee met het overdonderende spektakel van een hardrockgroep versterkt voor een heel voetbalstadion.Volume

Dynamiek en volume

Dynamiek is het verschil in sterkte in de muziek zelf: je zingt harder of zachter.
Volume is de sterkte waarmee de muziek weergegeven wordt. Een zacht muziekje kun je via je versterker hard afspelen en andersom.
Nu is het verschil tussen hard en zacht –de dynamiek– in de levende muziek vaak veel groter dan wanneer je thuis muziek afdraait. Vooral het oude, analoge cassettebandje kan de sterkteverschillen nauwelijks aan. Met de CD is dat al heel wat beter, maar (nog) steeds niet overeenkomstig de werkelijkheid. De grootste verschillen in dynamiek worden daarom al tijdens de opname in de studio elektronisch ‘weggewerkt’.Overgangs- en terrassendynamiek

Het verschil van de werkelijke sterkte in de muziek kan geleidelijk verlopen van zacht naar hard of andersom. Het geleidelijk overgaan van de ene sterkte naar de andere heet overgangsdynamiek.
Je kunt een melodie eerst hard spelen en daarna bijv. zachtjes herhalen. Het gebruik van zo’?n plotselinge overgang heet terrassendynamiek.Dynamische termen en tekens

Om aan te geven op welke sterkte je moet zingen of spelen, worden de volgende tekens en afkortingen van Italiaanse termen gebruikt:

< = cresc. = crescendo = sterker wordend
> = decresc. = decrescendo = zachter wordend
> = dim. of dimin. = diminuendo = zachter wordend

p = piano = zacht
pp = pianissimo = zeer zacht
mp = mezzopiano = matig zacht

f = forte = sterk
ff = fortissimo = zeer sterk
mf = mezzoforte = matig sterk


<inhoudsoverzicht>Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).