Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Aantal tellen per minuut

Je kunt het tempo van de muziek op je gevoel aangeven en uitvoeren:
snel, langzaam, rustig, enz.

Sommige componisten zijn daar echter niet tevreden mee. Zij geven het tempo aan met het precieze aantal tellen per minuut. Omdat het een beetje onhandig is om dat met je horloge uit te tellen, is de metronoom uitgevonden.

Een metronoom geeft het aantal tikken per minuut weer, waarop je het apparaat instelt.Metronoom
Je geeft dit aantal tellen aan, door bijvoorbeeld boven het muziekstuk te noteren:

Dit betekent: er gaan precies 120 kwartnoten in één minuut. Als bovendien bij de muziek staat aangegeven dat de kwartnoot één tel duurt, dan weet je dat er 120 tellen in een minuut gaan: allegro.<inhoudsoverzicht>Bovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).