Dynamiek en volume
Expressie
Notenwaarden
Maat
Enkelvoudige maatsoorten
Samengestelde maatsoorten
Rusten
Tempo
De metronoom
Maatwisseling
Opmaat
Triool
Ritme
Overzicht ritme, maat en tempo
After beat
Syncope
Ritmische motieven & ostinato's
Break & stop time
Fill-in
Muzikale dimensies
Het relatief systeem
Het absoluut systeem
Vals en zuiver
De vijflijnige balk
Melodie
Akkoord
Tussentonen
Notatie tussentonen
Veel voorkomende notaties
Articulatie
Octaafgebieden
Intervallen
Toonsoorten in grote terts, verhogingen
Toonsoorten in grote terts, verlagingen
Toonsoorten in kleine terts
Transponeren
Moduleren
Toonladder en tonaliteit
Grafische notatie
Middeleeuwse toonladders
De toonladder in andere culturen

Benadrukken solist

Sommigen noemen het een break, anderen een stop time. Maar ze bedoelen hetzelfde. Het verschijnsel kom je o.a. tegen in Blues en Rock ‘n’ Roll en het is bedoeld om de solist extra uit te laten komen. Dat kan de zanger zijn, maar ook een instrumentalist. Om dit te bereiken houden de andere muzikanten zich even een paar maten in. Ze geven alleen een klinkend accent op de eerste tel:

Onderbreking

De naam stop time voor dit verschijnsel laat zich makkelijk verklaren: de begeleidende instrumenten stoppen gedurende een zekere tijd.
De naam break kun je beter uitleggen vanuit het ritmisch ostinato dat veel popmuziek zo kenmerkt. Weet je ook waarom?

<inhoudsoverzicht>Stop timeBovenstaande tekst (copyright) is afkomstig uit de 2e druk van het boek
Muziek, kort en bondig geschreven door Paul Bronkhorst.
U mag de teksten, tekeningen en notenvoorbeelden uit dit boek vrij gebruiken, indien u:
- deze zonder enige wijziging geheel of gedeeltelijk overneemt;
- de bron volledig vermeldt
(titel en auteur bij tekstovername, tekenaar bij overname tekeningen);
- op geen enkele wijze hieraan verdient of vergoedingen ontvangt
(geen readers of enig commercieel belang).